Stärk din verksamhet genom att stärka dig själv

Vårt arbete bygger på systematiskt tänkande och kombinerar teorier och metoder från ett antal inriktningar. Vi har helt enkelt plockat det bästa från flera olika håll och skapat ett välgrundat arbetssätt som ger optimala resultat för dig som kund.

Vill du växa i din ledarroll?

En enda modell passar inte alla. Vi arbetar med processer utifrån din situation, där vi hjälper dig att se vad du behöver göra för att utvecklas som ledare. Metoder som ger tydliga resultat.

Svajar det i din organisation?

Med stringens, klokskap och insikt ställer vi saker på ända och driver processer som stärker och utvecklar ditt ledarskap. Arbetet är mål- och resultatinriktat. Du kommer att märka skillnaden.

Utveckla nya, bättre verktyg

Vill du bli en skickligare ledare? Vill du skapa ett mer respektfullt och kommunikativt ledarskap? Vill du utveckla kraften i ditt team? Vi hjälper dagligen ledare och grupper att ta fram sin fulla potential.

Nuläge

Var är du? Vart är du på väg? Vilka resurser har du? Reflektion är för många en bristvara idag och att komma till insikt om nuet brukar ofta i sig starta en förändringsprocess. Vi arbetar med systematiska metoder för att identifiera nuläget och använder olika verktyg beroende på om det gäller en lednings-/arbetsgrupp, en individ eller hela verksamheten.

Mål

Är det målet som är målet, eller är det vägen dit? Kan målet vara en upplevd förändring? Mål eller framtidsbild kan se olika ut beroende på vem du är och hur verksamheten eller situationen ser ut. Vi arbetar med upplevelsebaserad och interaktiv pedagogik – en blandning mellan praktik, reflektion och teori för att du ska få ökade insikter och kunna uppnå din fulla potential.

Resultat

För oss är resultatet mycket viktigt, men går det alltid att mäta? Utvärderingen är ett självklart inslag i vårt arbetssätt och vår mångåriga erfarenhet visar att om nuläget är identifierat och målet klargjort då går det att tydligt mäta resultatet. Vi har utvecklat olika metoder som kan mäta de flesta processer.

Förändringar som märks

Göteborgs Ledarinstitut grundades år 2003 och har sedan starten arbetat med ledarskap och medarbetarskap på både grupp- och individnivå. Genom ständig intern kompetensutveckling säkrar vi kvaliteten i vårt arbete. Efter många år i branschen har Göteborgs Ledarinstitut även ett stort nätverk av olika externa kompetenser.

Vi anser att en enda modell inte passar alla, därför jobbar vi med en speciell metodik som är anpassad efter individ och situation. Vi har en absolut tro på människors förmåga till förändring och en vilja att se resultat. Vi vill helt enkelt göra skillnad!

Exempel på några av våra uppdragsgivare:

KPMG, Ica, Apak, Compass Group Sweden, Stanley Security Sverige, Mjuk biltvätt, Kungsbacka kommun, Göteborgs stad.

 

Inspiration

Prenumerera gärna på vårt inspirationsbrev "Tänkvärt" som kommer ut fyra gånger om året. Där delar vi med av oss av nya rön, forskningsstudier, omvärldsbevakning och inspiration.

"Lisa Jarnvik är en inspiratör med förmåga att lyssna, sätta fingret på det centrala och skapa en trygg och kreativ atmosfär."

Lisa Jarnvik, som äger och driver Göteborgs Ledarinstitut, har gedigen utbildning och lång erfarenhet. Förutom akademisk utbildning i psykologi och pedagogik, har hon bl.a. en internationell coach- och handledarutbildning. Lisa har arbetat i branschen sedan 1997 och har under de senaste tio åren regelbundet utbildat sig inom ledarskap, kommunikation och personlig utveckling. Lisa är besjälad av kommunikation, reflektion och människors förmåga att förändra och medvetet skapa "mervärde".

Workshops
/utbildningar

Vi skräddarsyr utvecklingsprogram utifrån våra kunders specifika behov. Det kan handla om korta seminarier, workshops eller flera års kontinuerliga ledarutvecklingsprogram.

Exempel på fokusområden: coachande ledarskap, salutogent ledarskap, medveten kommunikation, att leda en stressad organisation, det svåra samtalet, förändringsarbete, feedback etc.

Coachning
/handledning

För att leda andra behöver man börja leda sig själv. Vi är specialiserade på att kombinera coachning med handledning.

Det är en kraftfull metod som ger tydliga resultat, skapar nya insikter, hjälper dig att hitta nya vägar och nå uppsatta mål. Det innebär bl.a. att självkännedomen ökar och förmågan att framgångsrikt använda mer av dina resurser. Handledningen kan ske både i grupp och individuellt.

Facilitering
/grupputveckling

Moderna organisationer är beroende av välfungerande arbetsgrupper. De flesta grupper, oavsett om det är en ledningsgrupp, eller ett arbetsteam, har potential att arbeta mer effektivt tillsammans, må bättre och utveckla gruppens dynamik.

Vi skapar möten där alla är aktiva och bidrar. Det kan handla om förändringsarbete, implementera värdegrunder, öka transparens i gruppen, skapa tydliga beslut som hela gruppen står bakom eller att hantera stress i organisationen. Kontakta oss för att få veta mer vad vi kan erbjuda.

Avtalskund

Många vill ha en kontinuerlig arbetsinsats under en längre period och då kan det vara idé att bli avtalskund hos oss.

Det innebär ett regelbundet och fördjupat samarbete under ett år, där vi blir ett neutralt komplement inom HR-området och ni får full tillgång till all vår kompetens under året. Kontakta oss för mer information.